tirsdag 23. september 2014

Mye medisiner


Det er mye medisiner om dagen...
Sprøyte: 
Fragmin

Piller:
6x Orifiril long
2x Lamictal
2x Medrol
2x Valcyte
1x Somac

Om natten:
Zopiklon Mylan

Hver sjette uke:
Lomustine 
2 kommentarer: